Nekorektné denné vyhodnotenia odchýlky

Zobraziť všetky
5.6.2019

V období od 30.5.2019 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. zaznamenala počas paralelnej prevádzky nového riadiaceho systému v rámci zúčtovacích procesov nesprávne vygenerované hodnoty  pri dennom vyhodnotení dodanej regulačnej elektriny, ktoré sú automaticky odosielané OKTE, a.s. Uvedené nekorektné dáta negatívne ovplyvňujú správnosť denného vyhodnotenia systémovej odchýlky a odchýlok subjektov zúčtovania. OKTE, a.s. po doručení opravných vyhodnotení regulačnej elektriny vykonalo nové vyhodnotenia za obdobie od 30.5.2019 do 3.6.2019.

Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.