Oznam pre používateľov RRM – zmena validácie EIC kódov

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej zmene akceptovaných EIC kódov zo strany ACER-u. Zmena by mala nastať na jeseň tohto roku, o konkrétnom termíne Vás ešte budeme informovať. Dôsledkom tejto zmeny je potrebná úprava Vami nahlasovaných reportov do budúcnosti. V prípade nahlasovania neplatných EIC po termíne spustenia validačného pravidla, budú tieto reporty zamietnuté. Aktuálny zoznam akceptovaných EIC kódov a vysvetlivky sú dostupné na linku: https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/ACER_REMIT_TRUM_ANNEX_VI_v2.3.zip.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na remit@okte.sk.

     Všetky oznamy