"OKTE & SEPS Day" počas Jarnej konferencie SPX 2018

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a OKTE, a.s., spoločne zorganizovali "OKTE & SEPS Day", ktorý sa uskutočnil 22.6.2018 počas druhého dňa Jarnej konferencie SPX v Demänovskej doline.

Touto cestou ďakujeme spoločnosti SPX, s.r.o., za možnosť prezentovať Zmenu znamienkovej konvencie pri výpočte odchýlok, Nástroj na kontrolu údajov evidovaných v IS OKTE a IS PDS, Nový dizajn trhu s elektrinou-návrh nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou, Nové podmienky pre poskytovateľov regulačných služieb a Implementačné projekty pre výmenu regulačnej elektriny.

Prednášky si môžete stiahnuť na týchto odkazoch:

     Všetky oznamy