Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISOM dňa 27.2.2018

Počas servisného okna 27.2.2018 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientského certifikátu XMtrade ISOM - PSEUDONYM.

  • Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.
  • Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú údaje do systémov XMtrade®/ISOM cez automatizované rozhrania.
  • Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú údaje cez portál.
  • Systém XMtrade®/ISOM bude nový certifikát používať od 22:00 hod. 27.2.2018.
  • Verejná časť certifikátov je dostupná na stiahnutie.

Výmena certifikátu XMtrade ISOM TEST - PSEUDONYM v testovacom prostredí prebehne 20.2.2018 počas servisnej odstávky (19:00 - 22:00 hod.).

Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 27.2.2018 v čase od 19:00 do 22:00 hod. budú systémy XMtrade®/ISZO,  XMtrade®/ ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/RRM nedostupné.

V prípade problémov kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support.is@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy