Nominovaní organizátori trhov s elektrinou predložili upravené návrhy metodík pre denný a vnútrodenný trh

Dňa 13. 11. 2017 predložili nominovaní organizátori trhu s elektrinou (NEMO), v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len „Nariadenie CACM“), upravené návrhy metodík algoritmu, produktov a záložných metodík pre jednotný prepojený denný a vnútrodenný trh.

Podľa Nariadenia CACM majú národné regulačné autority dva mesiace na schválenie alebo zamietnutie preložených návrhov.

NEMO očakávajú v krátkom čase od Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) vydanie rozhodnutia, týkajúceho sa harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien pre jednotný prepojený denný a vnútrodenný trh, ktorých návrhy boli v lete ACER-u postúpené národnými regulačnými autoritami na rozhodnutie.

Upravené návrhy v anglickom jazyku sú dostupné TU.

 

     Všetky oznamy