Seminár "OKTE & SEPS Day" informoval o aktuálnom dianí na veľkoobchodnom trhu SR a EÚ

OKTE, a.s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., v spolupráci s SPX, s.r.o., zorganizovali "OKTE & SEPS Day", ktorý sa po technických problémoch počas Jarnej konferencie SPX uskutočnil v náhradnom termíne dňa 27.6.2017 v Bratislave.

Seminár poskytol účastníkom možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky a prediskutovať aktuálne témy v oblasti kvality dát nahlasovaných podľa európskej legislatívy REMIT, návrh na referenčnú databázu nameraných údajov na slovenskom trhu s elektrinou, pripravované zmeny v pravidlách prideľovania dlhodobých kapacít vyplývajúce zo sieťových predpisov EÚ a novom regionálnom prístupe k integrácii veľkoobchodného trhu so zameraním na náš región.


Prednášky sú dostupné na týchto odkazoch:

     Všetky oznamy