Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
17.5.2017

Dňa 12.04.2017 jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, schválil Obchodný plán a finančný rozpočet OKTE, a.s. na rok 2017, Správu Predstavenstva OKTE, a.s. o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2016, zobral na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady a o výsledku preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti OKTE, a.s. a rozdelenia zisku za rok 2016, schválil riadnu individuálnu účtovnú závierku OKTE, a.s. k 31.12.2016, zobral na vedomie správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke OKTE, a.s. k 31.12.2016 a schválil rozdelenie zisku spoločnosti OKTE, a.s. za rok 2016.

Link: Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti OKTE, a.s.