Úprava systémov OKTE, a.s. a centrálnej fakturácie na základe regulačnej vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z.z.

Zobraziť všetky
7.3.2017

Vážení obchodní partneri,

vzhľadom k tomu, že dňa 10. februára 2017 nadobudla účinnosť Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (tzv. regulačná vyhláška), spoločnosť OKTE, a.s. pripravila zmenu fakturácie poplatkov vyberaných v rámci ostatných regulovaných činností.

Predmetom zmeny je fakturácia poplatkov za prevádzkovanie systému (TPS), ktoré sa vysporiadajú ako jednozložková TPS voči pôvodnej štvorzložkovej TPS.

V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať dokument o zmenách v informačnom systéme XMtrade®/ISOM, ktorý popisuje navrhované úpravy v zostavách a pri fakturácii predmetných poplatkov pre Subjekty zúčtovania.