Verejná konzultácia Nominovaných organizátorov trhov s elektrinou

V súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len Nariadenie CACM), predkladajú Nominovaní organizátori trhu s elektrinou (ďalej len NEMOs) nasledujúce návrhy podmienok a metodík, ktoré boli pripravené v spolupráci s príslušnými prevádzkovateľmi prenosových sústav (ďalej len TSOs) a v súlade s článkom 9 CACM k verejnej konzultácii.

Celá tlačová správa v anglickom jazyku je dostupná TU.

All NEMOs consultation package.zip (5 MB)
Workshop_14112016_ENTSO-E Day_Ahead_and_Intraday_Algorithm_requirements.pdf (611 kB)
Workshop_14112016_NEMO_Consultationon_CACM_Methodologies.pdf (1,09 MB)
NEMO_Consultation_Workshop_14112016_QA (613 kB)

 

     Všetky oznamy