Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/RRM dňa 20.9.2016

Počas servisného okna 20.9.2016 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientských certifikátov XMtrade RRM - PSEUDONYM a XMtrade RRM TEST - PSEUDONYM.

  • Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.
  • Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú reporty do systému XMtrade®/RRM cez automatizované rozhrania.
  • Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú svoje reporty cez portál.
  • Systém XMtrade®/RRM bude nové certifikáty používať od 22:00 20.9.2016.
  • Verejná časť certifikátov je dostupná na stiahnutie.

 Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 20.9.2016 v čase od 19:00 do 22:00 budú systémy XMtrade®/ISZO,  XMtrade®/ ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/RRM nedostupné.

V prípade problémov prosím kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support.is@sfera.sk,
alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy