Prezentácie OKTE, a.s., počas Jarnej konferencie SPX 2016

Spoločnosť SPX, s.r.o. a OKTE, a.s., zorganizovali ďalší "OKTE Day", ktorý sa uskutočnil 24.6.2016 počas konania Jarnej konferencie SPX na Táloch. Touto cestou ďakujeme spoločnosti SPX, s.r.o., za možnosť prezentovať skúsenosti s reportovaním podľa REMIT a s vnútrodenným trhom s elektrinou, aktuálny stav v prepájaní trhov s elektrinou a výzvy a rolu OKTE a.s., ako organizátora trhu do budúcnosti.

Prednášky OKTE, a.s., si môžete stiahnuť na týchto linkoch:

     Všetky oznamy