Úspešný štart VDT SK

Dňa 1. apríla 2016 OKTE, a.s. úspešne spustila do prevádzky platformu pre kontinuálne vnútrodenné obchodovanie s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti (ďalej len "VDT SK").

OKTE, a.s. s potešením oznamuje, že spustenie obchodnej platformy VDT SK a obchodovanie na tejto platforme prebehlo počas prvých dní bez chýb a všetky procesy fungovali v súlade s plánom.

Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti OKTE, a.s. pán Michal Cabala povedal: "Tento úspech predstavuje prvý krok spoločnosti OKTE k vytvoreniu jednotného Európskeho vnútrodenného trhu s elektrinou. Od 1. apríla 2016 prevádzkujeme riešenie, ktoré rozširuje možnosti obchodovania ako i nami poskytovaných služieb a prináša benefity pre jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou na Slovensku."

Cieľom projektu, ktorý sa začal v júli 2015, bolo vybudovanie lokálneho riešenia vnútrodenného trhu s elektrinou s ohľadom na požiadavky nariadenia CACM (Nariadenie komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia). Zrealizované obchodné transakcie ako aj nezobchodované objednávky na VDT SK sú automaticky reportované v rámci požiadaviek REMIT do agentúry ACER. Úspešne zobchodované transakcie sú vo forme denných diagramov registrované priamo do systému zúčtovania odchýlok.

VDT SK umožňuje účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zlepšiť ich možnosti vybilancovania, čím by malo dôjsť k zníženiu nárokov na nápravné opatrenia zo strany prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

OKTE, a.s.

     Všetky oznamy