Pozvánka na pracovný seminár OKTE k Vnútrodennému trhu a REMIT

Vážený obchodný partner,

OKTE, a.s., organizuje pracovný seminár k témam:

  1. Vnútrodenný trh,
  2. Služby RRM v 2. etape REMIT.

Kedy: 1. marca 2016 od 9:00 do 12:30 hod.

Kde: Hotel Holiday Inn v Bratislave.

Cieľom prvej časti je prezentácia riešenia Vnútrodenného trhu spolu s ďalšími nevyhnutnými informáciami, ktoré sú potrebné pre obchodovanie na tomto trhu. OKTE, a.s., pripravuje spustenie prevádzky Vnútrodenného trhu od 1. apríla 2016. OKTE, a.s., v súlade s plánom rozvoja poskytovaných služieb predstaví riešenie priebežného vnútrodenného obchodovania v rámci SR pre účastníkov trhu s elektrinou.

Cieľom druhej časti je  predstaviť  riešenie pre nahlasovanie údajov podľa REMIT prostredníctvom RRM OKTE, a.s. Okrem plnenia svojich povinností vyplývajúcich z legislatívy REMIT OKTE, a.s. ponúka službu sprostredkovania nahlasovania údajov za účastníkov trhu s elektrinou a plynom pre oznamovanie ich bilaterálnych OTC obchodov, ktoré spadajú pod režim oznamovania od 7. apríla 2016.

Detailný program nájdete TU.

Seminár sa uskutoční  v slovenskom jazyku.

Pracovný seminár je bezplatný, podmienkou účasti je registrácia. Z kapacitných dôvodov je zastúpenie limitované na 2 osoby za jednu spoločnosť. Mená a e-mailové adresy Vašich zástupcov prosím zašlite do 26. februára 2016 na: registracia@okte.sk.

     Všetky oznamy