Bola schválená zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. účinná od 1.1.2016

Zobraziť všetky
21.12.2015

Dňa 1. januára 2016 nadobudne účinnosť zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., ktorá bola 16. decembra 2015 schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Link: Prevádzkový poriadok