Portály XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT so zmeneným grafickým používateľským rozhraním

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.11.2015 budú do produkcie nasadené nové portály XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT so zmeneným grafickým používateľským rozhraním. Tieto budú dočasne prevádzkované paralelne s existujúcimi portálmi. Pôvodná funkcionalita, DNS názvy, certifikáty a používateľské kontá k portálom zostávajú zachované, zmena sa týka grafického používateľského rozhrania.  Portály budú od  18.11.2015 dostupné na týchto adresách:

Portál XMtrade®/ISZO:

http://iszo.okte.sk  (nový portál ISZO)
http://iszo.okte.sk/portal2 (pôvodný portál ISZO)

Portál XMtrade®/ISOT: 

http://isot.okte.sk    (nový portál ISOT)
http://isot.okte.sk/portal2    (pôvodný portál ISOT)

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že paralelná prevádzka bude prebiehať do 1.12.2015. Dňa 1.12.2015 bude prístup k pôvodným portálom XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT zrušený. Od 2.12.2015 budú v produkčnom prostredí dostupné len portály s novým užívateľským interfejsom. Vzhľadom na túto skutočnosť si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste sa včas oboznámili s novým užívateľským prostredím portálov XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT. Cieľom tejto zmeny je zavedenie jednotného užívateľského prostredia portálov informačných systémov OKTE.

     Všetky oznamy