Trial deň RRM OKTE pre nahlasovanie transakcií zo systému XMtrade®/ISOT do systému ACER 1.10.2015

Vážený účastník krátkodobého trhu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.10.2015 organizujeme RRM trial deň, počas ktorého si budete môcť otestovať funkčnosť nahlasovania transakcií zo systému XMtrade®/ISOT do systému ACER. Spárované výsledky budú odoslané do testovacieho prostredia XMtrade®/RRM a následne do testovacieho prostredia ACER.

Majte prosím na pamäti, že testovanie neodráža skutočné cenové hladiny ani objemy. Všetky ceny a objemy publikované počas testovania, rovnako ako aj uskutočnené kontrakty v testovacom prostredí sú fiktívne a nie sú určené pre budúce cenové ani objemové analýzy. Zúčtovanie a vysporiadanie nebude počas testov simulované. Z dôvodu zaistenia dostatočnej likvidity a zníženia rizika výkyvu cien, budú zadávané fiktívne objednávky.

Harmonogram testovania:

do 13:00 - Možnosť pre účastníkov trhu nahlásiť objednávky do testovacieho prostredia XMtrade®/ISOT

13:00 - Uzávierka príjmu objednávok zo strany zúčastnených účastníkov trhu

14:00 - 15:00 - Testovanie párovania objednávok v systéme XMtrade®/ISOT

15:00  - Publikovanie výsledkov a odoslanie reportov do systému XMtrade®/RRM OKTE

15:30 - Odoslanie reportov zo systému RRM do systému ACER

16:00 - Načítanie potvrdení o spracovaní reportov zo systému ACER do systému XMtrade®/RRM

Registrácia

Podmienkou účasti je zaslanie podpísanej Zmluvy o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a vyplnenej Žiadosť o založenie/zmenu užívateľského účtu do systému XMtrade®/RRM (ktorá Vám bola spolu so Zmluvou zaslaná e-mailom) na remit@okte.sk najneskôr do 30.9.2015.

Prístup do testovacieho prostredia obchodného systému OKTE

V prípade záujmu o účasť na testovaní je nutný prístup do testovacieho prostredia OKTE. Ak prístup zriadený nemáte, prosím kontaktujte nižšie uvedených operátorov OKTE. Odporúčame Vám preverenie funkčnosti prístupu do testovacieho prostredia OKTE minimálne 1 deň pred zahájením testovania.

Pre prístup do testovacieho prostredia ISOT OKTE prosím použite odkaz test-isot.okte.sk. Pre prístup do testovacieho prostredia RRM OKTE prosím použite odkaz test-rrm.okte.sk.

 

Kontakt OKTE:

Telefonický kontakt počas testovania: +421 2 5069 2803 / +421 2 5069 2802

E-mail: certificate@okte.sk

     Všetky oznamy