Zmena klientských certifikátov pre systémy XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT dňa 17.9.2015

Počas mimoriadneho servisného okna 17.9.2015 (19:00 - 19:30) je plánovaná výmena
klietských certifikátov pre produkčné a testovacie prostredie systémov
XMtrade®/ISZO (iszo.okte.sk), (test-iszo.okte.sk) a XMtrade®/ISOT (isot.okte.sk), (test-isot.okte.sk).

Táto výmena má dopad len na používateľov, ktorí nahlasujú údaje do systému
XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT cez automatizované rozhrania.
Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú údaje cez portál.

Systémy XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT bude nové certifikáty používať od 17.9.2015 od 19:30.
Verejná časť certifikátov je dostupná tu. Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa
17.9.2015 v čase od 19:00 do 19:30 budú systémy XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT nedostupné.

Zoznam certifikátov:

  • XMtrade ISZO - PSEUDONYM 
  • XMtrade ISZO TEST - PSEUDONYM 
  • XMtrade ISOT - PSEUDONYM 
  • XMtrade ISOT TEST - PSEUDONYM

     Všetky oznamy