Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
28.8.2015

Dňa 16.6.2015 jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, schválil Výročnú správu spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2014.