Prezentácie OKTE, a.s. na Jarnej konferencii SPX 2015

OKTE, a.s. opäť využila príležitosť prezentovať aktuálne otázky organizácie trhu počas OKTE DAY v rámci Jarnej konferencie SPX 2015 v Demänovskej doline.

Touto cestou ďakujeme kolegom zo spoločnosti SPX, s.r.o. za možnosť prezentovať výsledky, dosiahnuté spoločnosťou OKTE, a.s. a výzvy, ktoré vyplývajú z implementácie európskej a domácej legislatívy.

Prednášky OKTE, a.s. si môžete stiahnuť na týchto linkoch:

     Všetky oznamy