Zmena DNS názvu pre systém XMtrade®/ISOM

Spoločnosť OKTE, a.s. plánuje počas servisného okna 12.05.2015 vykonať zmenu DNS názvu pre informačný systém OKTE XMtrade®/ISOM.

So zmenou DNS názvu sa zmení aj certifikát a verejná IP adresa.. Systém bude používať serverový certifikát *.okte.sk od certifikačnej autority Disig. Informačný systém XMtrade®/ISOM bude mať vlastný klientsky certifikát na podpisovanie. Tento certifikát je tiež vydaný certifikačnou autoritou Disig.

Verejná časť certifikátov je dostupná tu.

Tieto zmeny budú mať vplyv na externé informačné systémy, ktoré komunikujú so systémom XMtrade®/ISOM prostredníctvom webových služieb a taktiež aj na používateľov, ktorí na daný systém pristupujú cez portál.

Súčasne OKTE posilňuje zabezpečenie portálu pri prihlásení sa do systému s certifikátom. Od 13.4.2015 nie je možné sa prihlásiť do systému z počítača s operačným Windows XP SP2 a starším pre používateľov, ktorí sa prihlasujú s certifikátom.

Systém XMtrade®/ISOM - produkčné prostredie
•    DNS: http://isom.okte.sk
•    Serverovský certifikát: *.okte.sk
•    Klientský certifikát: XMtrade ISOM
•    Verejná IP pre prichádzajúcu komunikáciu: 85.237.231.120
•    Verejná IP pre odchádzajúcu komunikáciu: 85.237.226.122

Systém XMtrade®/ISOM - testovacie prostredie
•    DNS: http://test-isom.okte.sk
•    Serverovský certifikát: *.okte.sk
•    Klientský certifikát: XMtrade ISOM TEST
•    Verejná IP pre prichádzajúcu komunikáciu: 185.50.213.6
•    Verejná IP pre odchádzajúcu komunikáciu: 185.50.213.10

Doporučujeme všetkým používateľom, aby si nové prostredie včas dopredu otestovali v testovacom prostredí http://test-isom.okte.sk, ktoré je k dispozícii s týmito nastaveniami od 21.04.2015, aby tak predišli prípadným problémom s prístupom k IS XMtrade®/ISOM po vykonaní horeuvedených zmien, t. j. po 12.5.2015.

Detailné informácie budú zaslané dotknutým subjektom formou notifikácie s príslušnými prílohami, včítane nového certifikátu.

V prípade požiadavky na technickú pomoc kontaktujte technickú podporu na t. č.: 0917 400 600, resp. e-mailom na support_isom@sfera.sk.

     Všetky oznamy