Česko-slovensko-maďarsko-rumunský denný trh s elektrinou úspešne odštartoval 19. novembra 2014

Dňa 19. novembra 2014 bol úspešne spustený CZ-SK-HU-RO Market Coupling, ktorý integruje český, slovenský, maďarský a rumunský denný trh s elektrinou a nahrádza CZ-SK-HU Market Coupling.
Všetky zúčastnené strany projektu s potešením oznamujú, že implicitná alokácia prostredníctvom market coupling-ového mechanizmu prebehla prvý deň hladko a všetky procesy fungovali v súlade s plánom.

Príloha: Tlačová správa

     Všetky oznamy