Spustenie testovania s účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou

Vážený účastník trhu,

Partneri projektu 4M MC (OKTE, HUPX, OTE a OPCOM) s potešením oznamujú spustenie testovania s účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou (ÚKT). Týmto by sme Vám radi poskytli informácie potrebné pre účasť na spoločných testoch, ktoré sa budú konať od 13. do 24. októbra 2014.

Cieľ

Cieľom testovania s ÚKT je poskytnúť ucelený prehľad o procesoch, procedúrach a časových intervaloch týkajúcich sa dennej prevádzky 4M MC vrátane časov uzávierok a publikovania výsledkov orgnizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinu. Rovnako budú testované aj procedúry a časové intervaly v rámci 4M MC fallback scenárov.

Upozorňujeme, že testovanie s ÚKT neodzrkadľuje ceny ani objemy obchodov v budúcnosti. Všetky ceny a objemy publikované počas testovania, ako aj uzavreté obchody v testovacom prostredí sú fiktívne a nemôžu byť použité ako základ pre analýzu cien a objemov v produkčnom prostredí. Pri tomto testovaní nebudú simulované procesy týkajúce sa zúčtovania a vysporiadania uskutočnených obchodov. Testovacie scenáre teda budú ukončené publikovaním výsledkov. Prosíme vezmite na vedomie, že Váš lokálny operátor trhu poskytne fiktívne objednávky s cieľom zabezpečiť dostatočnú likviditu za účelom vyhnúť sa v rámci možností, nežiadúcim cenovým hladinám,

Plán testovania s účastníkmi trhu

Testovanie s účastníkmi trhu budú organizované iba počas pracovných dní od 13. do 24. októbra 2014.

Bežný deň: Scenár bežného dňa bude otestovaný v:

 • Pondelok 13. októbra 2014
 • Pondelok 20. októbra 2014

Scenár aktualizovania hodnôt ATC: Scenár aktualizovania hodnôt ATC bude otestovaný v:

 • Utorok 14. októbra 2014
 • Utorok 21. októbra 2014

Scenár Druhej Aukcie: Scenár Druhej Aukcie bude otestovaný v:

 • Stredu 15. októbra 2014
 • Stredu 22. októbra 2014

Fallback scenár: Budú otestované dva typy decoupling scenárov, predčasný decoupling a decoupling. Otestované   budú v:

 • Štvrtok 16. októbra 2014 (predčasný decoupling)
 • Piatok 17. októbra 2014 (decoupling)
 • Štvrtok 23. októbra 2014 (predčasný decoupling)
 • Piatok 24. októbra 2014 (decoupling)

Upozorňujeme, že testy budú vykonávané v popoludňajších hodinách, aby nezasahovali do dopoludňajších (produkčných) trhových aktivít. Stanovené časy zdôrazňujú intervaly medzi jednotlivými krokmi, ale neodzrkadľujú reálne prevádzkové časy v produkčnom prostredí.

V testovacích scenároch budú použité kroky popísané v Prílohe.

Postup pri registrácii

Pre účasť na testoch ÚKT nemusíte vyplniť žiadnu prihlášku. Počas testovania budú zasielané e-maily o testovaní na tie isté e-mailové adresy, na ktoré sú zasielané pri prevádzke XMtrade®/ISOT.

Prístup do testovacieho prostredia XMtrade®/ISOT

Za účelom prístupu do obchodného systému OKTE (XMtrade®/ISOT) v testovacom prostredí a účasti na 4M MC testov s ÚKT je potrebné sa prihlásiť na webovú stránku:

Obráťte sa na technickú podporu ohľadom užívateľského účtu a hesla:

Prístup do MAVIR test KAPAR tieňovej aukcie (Shadow Auction) pre SK-HU hranicu a HU-RO hranicu

V prípade decoupling-u 4M MC, budú môcť účastníci trhu zadávať / editovať ich tieňové objednávky pre hranicu SK-HU a hranicu HU-RO cez prístup do MAVIR KAPAR Test System. Podrobnosti pre prístup do systému (meno/heslo) budú odovzdané po tom, čo ÚKT o ne požiada na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Po otvorení tieňovej aukcie, budú pre ÚKT dostupné alokačné výsledky a explicitné kapacitné práva v MAVIR KAPAR Test System.

Na získanie ďalších informácií kontaktujte, prosím, MAVIR Operations Team:

 • Telefón: +36 1 304 1449

Prístup do ČEPS Damas Energy Test System Tieňovej aukcie (Shadow Auction) pre CZ-SK hranicu

V prípade decoupling-u 4M MC, budú môcť účastníci trhu zadávať / editovať ich tieňové objednávky pre hranicu CZ-SK cez prístup do Damas Energy Test System, ktorú prevádzkuje ČEPS (https://dae-trial.ceps.cz/).

Všetci ÚKT by mali byť schopní prihlásiť sa s rovnakými prihlasovacími údajmi ako používajú v prevádzkovom prostredí Damas Energy. Ak nie, kontaktujte, prosím, ČEPS Operations Team na nižšie uvedených kontaktoch.

Pravidlá pre shadow aukciu sú uvedené tu:

http://www.ceps.cz/ENG/Data/Dokumenty/Pages/SmlouvyPrS.aspx

Na získanie ďalších informácií kontaktujte, prosím ČEPS Operations Team:

     Všetky oznamy