Zmeny DNS názvov pre obchodné systémy OKTE

Spoločnosť OKTE, a.s. plánuje počas mimoriadneho servisného okna 18.11.2014 vykonať zmenu DNS názvov pre informačné systémy OKTE XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT. 

So zmenou DNS názvov sa zmenia aj certifikáty a verejné IP adresy. Systémy budú používať jeden serverový certifikát *.okte.sk od certifikačnej autority Disig. Každý informačný systém, bude mať vlastný klientský certifikát na podpisovanie. Tieto certifikáty budú tiež vydané certifikačnou autoritou Disig.

Tieto zmeny budú mať vplyv na externé informačné systémy, ktoré komunikujú so systémami XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOTprostredníctvom webových služieb.

Staré DNS názvy budú automaticky presmerované, preto táto zmena nebude mať vplyv na používateľov, ktorí pristupujú k informačným systémom XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT prostredníctvom portálu.

Navrhujeme všetkým užívateľom, aby si nové prostredie včas dopredu otestovali v testovacích prostrediach  http://test-isot.okte.sk a http://test-iszo.okte.sk.

Detailné informácie budú zaslané dotknutým subjektom formou notifikácie s príslušnými prílohami, včítane nového certifikátu.

V prípade požiadavky na technickú pomoc kontaktujte: 0917 400 600, support_sfera@sfera.sk

Prílohy:

Zmena_DNS_nazvov

Certifikáty

     Všetky oznamy