Úprava webovej služby StatusRequest v systéme zúčtovania odchýlok

V súvislosti s doplnením údajov o vyhodnotení regulačnej elektriny dôjde od 4. júna 2014 k zmene štruktúry odpovede GetStatusResponse webovej služby StatusRequest. Upravený definičný súbor webovej služby StatusRequest je možné získať na adrese https://www.test.iszo.sk/interfaces/StatusRequest/Service.wsdl.

Technické detaily sú podrobnejšie špecifikované v dokumente Technická špecifikácia externých rozhraní systému.

     Všetky oznamy