Rozposielanie xls súborov s vyhodnotením odchýlok a regulačnej elektriny

Vážení obchodní partneri,

Touto cestou Vám oznamujeme, že na základe požiadaviek účastníkov trhu bude pokračovať rozposielanie xls súborov s vyhodnotením odchýlok a regulačnej elektriny e-mailom naďalej aj po 1.5.2014.

     Všetky oznamy