Výmena serverových certifikátov pre systém operátora meraní a centrálnej fakturácie s účinnosťou od 28.4.2014

Počas mimoriadneho servisného okna 28.4.2014 (18:00 - 19:00) je plánovaná výmena serverových certifikátov pre produkčné www.isom.sk a testovacie www.test.isom.sk prostredie systému XMtrade®/ISOM/ISCF.


Mení sa len certifikát a nie certifikačná autorita.

 

Táto výmena má dopad len na účastníkov trhu, ktorí nahlasujú údaje do systému XMtrade®/ISOM cez automatizované rozhrania.

 

Netýka sa účastníkov trhu, ktorí nahlasujú svoje namerané údaje cez portál.

 

Systém XMtrade®/ISOM/ISCF bude nové certifikáty používať od 19:00 28.4.2014. Verejná časť certifikátov je dostupná tu. Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 28.4.2014 v čase od 18:00 do 19:00 bude systém nedostupný.

Nový certifikát je už nasadený v testovacom prostredí. Komunikáciu si môžete otestovať na adrese https://www.test.isom.sk.


V prípade problémov prosím kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support_isom@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy