Prechod na stredoeurópsky letný čas

V nedeľu 30. marca 2014 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času (SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ.

  • ISOT

V nedeľu 30. marca 2014 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času (SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ. Obchodný deň v nedeľu 30. marca 2014 bude mať 23 obchodných hodín. 1. obchodná hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2. o.h. 1:00 - 2:00 (SEČ), 3. o.h. 3:00 - 4:00 (SELČ), 4. o.h. 4:00 - 5:00, atď., až 23. o.h. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

  • ISZO

V nedeľu 30. marca 2014 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času (SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ.Obchodný deň v nedeľu 30. marca 2014 bude mať 23 obchodných hodín vštvrťhodinovom rozlíšení, to znamená, že denné diagramy budú obsahovať 92 hodnôt (obchodných periód). 1. -4. obchodná perióda (o.p.) zodpovedá intervalu 0:00 -1:00 hod, 5. - 8. o.p. 1:00 - 2:00 (SEČ), 9. - 12. o.p. 3:00 - 4:00 (SELČ), 13. - 16. o.p. 4:00 - 5:00, atď., až 89. - 92. o.p. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

Vnútrodenná registrácia pre obchodný deň 30. marca 2014 sa bude spracovávať v 23 časových oknách, ktoré zodpovedajú príslušným obchodným hodinám. 2. časové okno vnútrodennej registrácie preto bude v rozsahu 1:00 SEČ - 2:00 SEČ a 3. časové okno vnútrodennej registrácie bude v rozsahu 3:00 SELČ - 4:00 SELČ. Uzávierka príjmu zmien v denných diagramoch pre obchodnú hodinu sa v rámci vnútrodennej registrácie vykoná 30 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny a zmeny denných diagramov pre obchodnú hodinu budú v rámci vnútrodennej registrácie potvrdené 15 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny.

  • ISOM/ISCF

V nedeľu 30. marca 2014 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času (SEČ) na stredoeurópsky letnýčas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ. Priebehové merania pre odberné a odovzdávacie miesta za obchodný deň 30.03.2014 budú obsahovať 92 periód. Pri nahlasovaní údajov cez webové služby bude mať 8. perióda rozsah 201403300145-201403300300.

     Všetky oznamy