Výzva na odstránenie nedostatkov v údajoch nahlásených výrobcami a prevádzkovateľmi sústav do informačného systému operátora meraní (ISOM)

Pri analýze údajov evidovaných v ISOM na základe údajov poskytovaných účastníkmi trhu s elektrinou, najmä výrobcami elektrinyprevádzkovateľmi miestnych distribučných sústav, boli zistené opakované chyby pri nahlasovaní údajov. Žiadame subjekty zúčtovania, výrobcov a prevádzkovateľov sústav, aby si vykonali kontrolu správnosti im prislúchajúcich údajov v systéme ISOM a vykonali ich opravu. 

Zoznam najčastejších chýb identifikovaných pre výrobcov a prevádzkovateľov MDS: 

Výrobcovia

 1. Základná bilancia výrobne nesúhlasí
 2. Výrobcovia nezadávajú korektné údaje o vlastnej spotrebe elektriny
  pri výrobe elektriny
 3. Výrobcovia nezadávajú niektoré údaje
 4. Výrobcovia zadávajú niektoré údaje v nesprávnych jednotkách
 5. Výrobcovia neudávajú správnu hodnotu ostatnej vlastnej spotreby elektriny
 6. Výrobcovia nezadávajú správne informácie o prepojení výrobne na OOM pripojené do sústavy
 7. Výrobcovia zadávajú prepojenie výrobne na hraničné OOM medzi sústavami
 8. Výrobcovia, prevádzkujúci MDS, nerozlišujú medzi ostatnou vlastnou spotrebou výrobcu, vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy a dodávkou elektriny z výrobne do sústavy 

Návod pre odstránenie nepresností/chýb pre výrobcov je uvedený v nasledovných dokumentoch:

Nahlasovanie nameraných údajov pre výrobňu s meraním na svorkách

Nahlasovanie nameraných údajov pre výrobňu bez merania na svorkách

Nahlasovanie nameraných údajov pre výrobňu s meraním na svorkách a s dodávkou priamym vedením

Nahlasovanie nameraných údajov pre výrobňu s meraním na svorkách a so spotrebou na prečerpávanie

Prevádzkovatelia MDS

 1. Základná bilancia MDS nesúhlasí
 2. Prevádzkovatelia MDS nezadávajú niektoré údaje
 3. Prevádzkovatelia MDS zadávajú niektoré údaje v nesprávnych jednotkách
 4. Prevádzkovatelia MDS nezadávajú korektne informácie o prepojení MDS na susedné sústavy
 5. Prevádzkovatelia MDS nezadávajú korektne kmeňové údaje o OOM
 6. Prevádzkovatelia MDS, ktorí sú aj výrobcami, nerozlišujú medzi ostatnou vlastnou spotrebou výrobcu, vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy a dodávkou elektriny z výrobne do sústavy 

Návod pre odstránenie nepresností/chýb pre prevádzkovateľov MDS je uvedený v nasledovnom dokumente:

Nahlasovanie nameraných údajov pre prevádzkovateľov MDS, ktorí sú zároveň výrobcami vo svojej MDS

Ak zistíte neúplnosť, resp. nepresnosť/chybu vo Vami nahlasovaných údajoch, opravte ich! Čím presnejšie budú údaje v ISOM, tým presnejšie budú vyfakturované poplatky za TPS a TSS a bude v budúcnosti menej reklamácii.

Upozornenie: OKTE bude prijímať a akceptovať len reklamácie zadané do IS OKTE na konkrétne OOM a v súlade s Prevádzkovým poriadkom OKTE.

     Všetky oznamy