Zaslanie kontrolných súborov subjektom zúčtovania a RDS

Dnes, 19.2.2014, boli subjektom zúčtovania a regionálnym distribučným sústavám zaslané kontrolné súbory s:

  1. odbernými a odovzdávacími miestami (OOM) a ich kmeňovými údajmi
  2. OOM a k nim evidovanou koncovou spotrebou

s tým, že podľa dohody z pracovného stretnutia ÚRSO, ZDE, RDS a OKTE na ÚRSO 17.2.2014, si všetky subjekty zúčtovania, ktoré sú zároveň dodávateľom elektrickej energie, a RDS vykonajú kontrolu uvedených OOM a informácií k nim pripojeným so svojou vlastnou evidenciou a oznámia najneskôr do 24.2.2014 OKTE všetky zistené rozdiely. Táto kontrola slúži na zvýšenie kvality dát poskytovaných do centrálneho dátového skladu OKTE, a.s.

Legenda k poskytnutým súborom typu je v priložených súboroch:

 

     Všetky oznamy