Spustenie Česko-Slovensko-Maďarsko-Rumunského Market Couplingu v Q4/2014

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu 5M Market Coupling z augusta 2013 o implementácii market couplingu zahŕňajúceho český, slovenský, maďarský a rumunský denný trh s elektrinou, bol odštartovaný Projekt 4M Market Coupling (4M MC). Riadiaci výbor 4M MC odsúhlasil najnovší pokrok a uvítal plnú angažovanosť všetkých zainteresovaných strán. Riadiaci výbor vzal na vedomie výsledky dosiahnuté projektovým tímom a ocenil významný pokrok všetkých strán pri posudzovaní potrebných technických riešení a spoločných rozhraní, a taktiež začatie príprav na implementáciu všetkých systémov.

Tlačová správa: 20140219_press_release_4MMC_sk

     Všetky oznamy