Možnosť dodatočného doplnenia plánovaných údajov pre výrobne na rok 2014

Zobraziť všetky
10.1.2014

Z dôvodu, že mnoho výrobcov elektriny si nestihlo splniť svoju povinnosť podľa Vyhlášky 24/2013 §12 odseku 8 a 9, ktorá ukladá výrobcom elektriny poskytnúť organizátorovi trhu s elektrickou energiou plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením, bude umožnené zadať tieto údaje dodatočne do informačného systému operátora meraní www.isom.sk. Tieto údaje sú potrebné k správnej príprave údajov pre proces centrálnej fakturácie.