Novela Prevádzkového poriadku OKTE, a.s.

Dňa 27.12.2013 bola vydaná novela prevádzkového poriadku OKTE, ktorou sa pre výrobne prepojené do sústavy mení spôsob výpočtu koncovej spotreby na odberných a odovzdávacích miestach (ďalej v texte OOM) nasledovne:

  1. Ak je výrobňa pripojená do sústavy cez OOM druhu Dodávka, tak za fakturačné sa považuje jedno z týchto OOM.
  2. Ak výrobňa nie je pripojená do sústavy cez OOM druhu Dodávka, ale existuje prepojenie cez OOM druhu Odber a Dodávka, tak za fakturačné sa považuje jedno z týchto OOM.
  3. Ak je výrobňa pripojená do sústavy iba cez OOM druhu Odber, tak za fakturačné OOM sa považuje jedno z týchto OOM

Novela je k dispozícii /media/57820/0049-2013-pp-okte-27122013.pdf.

     Všetky oznamy