Prechod na stredoeurópsky čas

V nedeľu 27. októbra 2013 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ.

  • ISOT

V nedeľu 27. októbra 2013 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ. Obchodný deň v nedeľu 27. októbra 2013 bude mať 25 obchodných hodín. 1. obchodná hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2. o.h. 1:00 - 2:00, 3. o.h. 2:00 - 3:00 (SELČ), 4. o.h. 2:00 - 3:00 (SEČ), 5. o.h. 3:00 - 4:00, atď., až 25. o.h. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

  • ISZO

V nedeľu 27. októbra 2013 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ. Obchodný deň v nedeľu 27. októbra 2013 bude mať 25 obchodných hodín v štvrťhodinovom rozlíšení, to znamená, že denné diagramy budú obsahovať 100 hodnôt (obchodných periód). 1. - 4. obchodná perióda (o.p.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 5. - 8. o.p. 1:00 - 2:00, 9. - 12. o.p. 2:00 - 3:00 (SELČ), 13. - 16. o.p. 2:00 - 3:00 (SEČ), 17. - 20. o.p. 4:00 - 5:00 atď., až 97. - 100. o.p. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

  • ISOM

V nedeľu 27. októbra 2013 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ. Priebehové merania za obchodný deň 27.10.2013 budú obsahovať 100 periód (2. hodina bude uvedená dva krát). Pri nahlasovaní údajov cez automatizované rozhranie bude mať dvanásta perióda rozsah 201310270245 - 201310270200.

     Všetky oznamy