Vyberanie poplatkov za úkony spojené s evidenciou do Informačného systému Operátora meraní OKTE,a.s.

Na základe informácií od viacerých účastníkov trhu o aktivitách niektorých  spoločností, ktoré ponúkajú platené služby za služby súvisiace so zberom a zasielaním údajov, odvolávajúc sa na nové legislatívne povinnosti OKTE, a.s. si dovoľujeme informovať, že sa dôrazne dištancujeme od aktivít týchto spoločností a nemáme žiadne prepojenie a dosah na ich činnosť.

OKTE, a.s. zároveň oznamuje, že za činnosti súvisiace s legislatívne stanoveným prístupom a odovzdávaním údajov do informačného systému Operátora meraní OKTE, a.s. nevyberá žiadne finančné poplatky.

     Všetky oznamy