Zmena termínu zverejnenia výsledkov pre Market coupling CZ-SK-HU

Vážení účastníci DT,

dňa 11. septembra 2012 bol zahájený CZ-SK-HU market coupling, ktorý alokuje cezhraničnú elektrinu a prenosové kapacity medzi českým, slovenským a maďarským trhom. Po troch mesiacoch úspešného priebehu sa nový systém market couplingu ukázal byť stabilný a bezproblémový. Preto sa zúčastnené PX (HUPX, OKTE a OTE) rozhodli ďalej optimalizovať systém market couplingu a posunúť zverejnenie výsledkov o 10 minút skôr. Zmena nastane odo dňa 10. decembra 2012 (obchodný deň) pre deň 11. december 2012 (dodací deň). Výsledky trhu budú zverejňované o 11:30 (namiesto predošlých 11:40).

     Všetky oznamy