Nový portál spoločnosti OKTE, a.s.

Spoločnosť OKTE, a.s., dnes uviedla do prevádzky prepracovaný portál www.okte.sk. Dizajn a štruktúra stránok boli navrhnuté s hlavným dôrazom na komplexnosť informácií a maximálnu jednoduchosť používania.

Portál prináša ľahkú a rýchlu orientáciu, prehľadný obsah a moderný dizajn vo všetkých  oblastiach  firemných informácií spoločnosti, predovšetkým v oblasti organizovania a vyhodnocovania organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a zúčtovania odchýlok.

Oproti predchádzajúcej verzii sa zmenila grafická úprava, štruktúra aj obsah stránok. Na úvodnej stránke portálu pribudli zoznamy notifikácií systémov ISZO a ISOT, posledných tlačových správ a nové grafy, poskytujúce informácie prehľadnejšou formou. Sekcie "O spoločnosti" a "Informácie" prinášajú aktualizovaný pohľad na  spoločnosť OKTE, a.s. a dôležité informácie súvisiace s energetickou tematikou.

Najvýraznejšiu zmenu podstúpili časti portálu venujúce sa zúčtovaniu odchýlok a dennému trhu s elektrinou. Obsahujú všetky verejne prístupné údaje zo systémov ISZO a ISOT  v prehľadnej štruktúre. V sekcii "Zúčtovanie odchýlok" používateľ nájde finančnú kalkulačku,  štatistiky vývoja systémovej odchýlky, zoznamy subjektov zúčtovania, informácie o odchýlke sústavy a mnoho ďalších informácií.

Organizovanému krátkodobému cezhraničnému trhu s elektrinou sa venuje sekcia "Krátkodobý trh", ktorá obsahuje údaje o výsledkoch denného trhu s elektrickou energiou. Poskytuje celkové výsledky denného trhu, podrobné denné výsledky párovania, mesačné a ročné správy o dennom trhu a tiež denné prenosové kapacity.

Nové časti portálu zobrazujú informácie v prehľadnej forme, umožňujú exportovanie a  cielené filtrovanie vzhľadom na časovú platnosť údajov, prípadne na iné charakteristické vlastnosti požadovaných informácií. Stránky venované štatistikám obsahujú moderné, interaktívne grafy umožňujúce približovanie, filtrovanie a exportovanie.

Používatelia mobilných zariadení ocenia aj špecializovanú verziu portálu. Mobilné zobrazenie sprístupňuje najdôležitejšie informácie rýchlo a prehľadne vo forme prispôsobenej pre inteligentné telefóny.

Veríme, že vám novým portálom uľahčíme  prácu pri získavaní  informácii o našej spoločnosti a jej činnosti. Budeme radi, ak nám napíšete názor na náš nový portál. Vaše vyjadrenia budú pre nás veľmi dôležitou spätnou väzbou. Na základe pripomienok sa ho budeme snažiť naďalej zdokonaľovať.

Vaše námety či hodnotenia posielajte na adresu: okte@okte.sk.

     Všetky oznamy