Market Coupling CZ-SK-HU štartuje 11. septembra 2012

Riadiaca skupina projektu CZ-SK-HU Market Coupling (MC) schválila pripravenosť všetkých systémov pre spustenie MC. Členovia projektu s hrdosťou oznamujú, že MC štartuje 11. septembra 2012 (ako deň obchodovania) pre deň dodávky 12. septembra 2012. Spustenie MC je ďalším krokom k vytvoreniu európskeho vnútorného trhu s elektrinou.

Tlačová správa:

MC_CZ-SK-HU_Tlacova_sprava_20120817

     Všetky oznamy