Oznamy

Mimoriadna servisná odstávka ISOM OKTE 12.10.2018
12.10.2018

Dňa 12.10.2018 bude realizovaná mimoriadna servisná odstávka v čase od 19:00-21:00, z tohto dôvodu budú nedostupné produkčné prostredie ISOM OKTE, testovacie prostredie ISOM OKTE a www.okte.sk .  ​

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.9.2018)
20.9.2018

OKTE, a.s., pripravila a predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví úpravu svojho prevádzkového poriadku s cieľom zrevidovať text s ohľadom na:  zmenu názvu zmluvy o poskytovaní dát (ďalej bude považovaná za zmluvu o poskytovaní údajov), doplnen...

Zmena tarify za prevádzkovanie systému
4.9.2018

Vážení obchodní partneri, oznamujeme Vám, že na základe cenového rozhodnutia č. 0275/2018/E sa od 1.9.2018 mení tarifa za prevádzkovanie systému na 26,9880 €/MWh. Cenové rozhodnutie je zverejnené tu

Oznam pre používateľov RRM – zmena validácie EIC kódov
3.9.2018

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej zmene akceptovaných EIC kódov zo strany ACER-u. Zmena by mala nastať na jeseň tohto roku, o konkrétnom termíne Vás ešte budeme informovať. Dôsledkom tejto zmeny je potrebná úprava Vami...

Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/RRM dňa 14.8.2018
13.8.2018

Počas servisného okna 14.8.2018 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientských certifikátov XMtrade RRM - PSEUDONYM a XMtrade RRM TEST - PSEUDONYM. • Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.• Táto výmena má dopad predovšetkým na použív...

Predchádzajúca    1  2  3  4    Nasledujúca