Oznamy

Prechod na stredoeurópsky letný čas
19.3.2018

V nedeľu 25. marca 2018 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času (SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ. ISOT Obchodný deň v nedeľu 25. marca 2018 bude mať 23 obch...

Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISOM dňa 27.2.2018
13.2.2018

Počas servisného okna 27.2.2018 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientského certifikátu XMtrade ISOM - PSEUDONYM. Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita. Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú údaje d...

Bola schválená zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s.
5.1.2018

OKTE, a.s., pripravila a predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví úpravu svojhoprevádzkového poriadku s cieľom zrevidovať text s ohľadom na: zmenu spôsobu stanovenia zúčtovacej ceny odchýlky, zmenu spôsobu vyhodnotenia platieb za odchýlky, do...

Prezentácie zo seminárov OKTE, a.s. k poskytovaniu údajov
20.12.2017

OKTE, a.s. pripravilo a zorganizovalo semináre na tému „Poskytovanie údajov výrobcami elektriny a prevádzkovateľmi distribučných sústav do Informačného systému operátora meraní (ISOM)“, ktoré sa konali v dňoch 27.11.2017 a 5.12.2017 v Bratislave. Cieľom ...

"OKTE & SEPS Day" počas Jesennej konferencie SPX 2017
11.12.2017

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a OKTE, a.s., spoločne zorganizovali "OKTE & SEPS Day", ktorý sa uskutočnil 8.12.2017 v rámci Jesennej konferencie SPX v Podbanskom. Touto cestou ďakujeme spoločnosti SPX, s.r.o., za možnosť prezentovať ...

Predchádzajúca    1  2  3  4    Nasledujúca