Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT

Base
63.26 €/MWh
-16.35%
Off-peak
51.21 €/MWh
-4.10%
Peak
75.30 €/MWh
-23.04%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO

Denná hodnota Co
138.21 €/MWh
Priemerná denná SO
-15.629 MWh
-15.57%
KZPO
1.000