Harmonizovaná maximálna zúčtovacia cena pre SDAC sa od 10. mája zvýši na +4 000 EUR/MWh

V súlade s metodikou harmonizovaných maximálnych a minimálnych zúčtovacích cien na jednotnom prepojenom dennom trhu podľa článku 41(1) Nariadenia Komisie (EU) 2015/1222 zo dňa 24. júla 2015 (Nariadenie CACM) sa harmonizovaná maximálna cena pre SDAC zvýši o 1 000 EUR/MWh ak zúčtovacia cena presiahne hodnotu 60 percent harmonizovanej maximálnej zúčtovacej ceny pre SDAC aspoň v jednej obchodnej časovej perióde za deň v jednej obchodnej oblasti alebo viacerých obchodných oblastiach. Rozhodnutie o zvýšení harmonizovanej maximálnej ceny je vyvolané vysokými cenami 2 712,99 EUR/MWh a 2 987,78 EUR/MWh, ktoré boli dosiahnuté dňa 3. apríla 2022 (obchodný deň 4.4.2022) vo Francúzsku, v 8. a 9. perióde.

Aktuálna harmonizovaná maximálna zúčtovacia cena pre SDAC je +3 000 EUR/MWh (podľa Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., kap. 5.3.1. ods. 14 písm. g - maximálna cena = +3 000 EUR/MWh)  sa zvýši na +4 000 EUR/MWh. Nová maximálna zúčtovacia cena bude platná vo všetkých oblastiach v SDAC vrátane SK, a to do piatich týždňov odo dňa, kedy došlo k presiahnutiu. Pre uvedený prípad bude platná od 10. mája 2022 (obchodný deň 11.5.2022).

Celá komunikačná správa z SDAC je dostupná v anglickom jazyku TU.

 

     Všetky oznamy