Pásmová TPS – Metodické usmernenie a zmena technickej špecifikácie ISOM

Vážení dodávatelia,
 
na základe systémového opatrenia ÚRSO „Stanovenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022“ sú odberné a odovzdávacie miesta rozdelené do troch pásiem pre účely TPS.
 
Metodické usmernenie, v ktorom sú popísané zmeny v zmysle tohto opatrenia v rámci systému ISOM sú dostupné tu.
 
Technická špecifikácia externých rozhraní ISOM dostupná tu.
ISOM dokumentácia INVOIC v1.8 dostupná tu.

     Všetky oznamy