Testovanie úplného rozpojenia trhov v rámci SDAC s účastníkmi trhu 03/11/2021 - pozvánka

Vážení účastníci trhu,

od spustenia MRC (MRC, spoločne so 4M MC tvoriacim SDAC) v roku 2014, sa uskutočnilo viac ako 2 700 úspešných relácií prepojenia trhu. Za posledné 2 roky sa odohrali 3 vážnejšie incidenty, ktoré viedli k čiastočnému rozpojeniu SDAC trhu. Na základe rozhodnutia SDAC sa uskutoční testovanie so všetkými členmi (TSOs, NEMOs, Central clearing Parties, Shadow Auction subjekty, atď.) vrátane účastníkov trhu.

Testovanie scenára úplného rozpojenia trhov v rámci SDAC sa uskutoční 3/11/2021.

ÚČEL
Testovanie sa uskutoční za účelom potvrdenia pripravenosti zvládnutia situácií ako je úplné rozpojenie trhov v podmienkach každodennej prevádzky.

SCENÁR
Simulované bude úplné rozpojenie trhov z dôvodu problémov s kalkuláciou výsledkov. To znamená, že nebudú zverejnené výsledky SDAC market couplingu, ale NEMOs zverejnia výsledky lokálnych aukcií. Testovanie sa uskutoční mimo prevádzkových časov SDAC z dôvodu eliminácie zásahu do procesov prebiehajúcich v prevádzke. TSOs, NEMOs a JAO uskutočnia testy v súlade s procedúrami. Tieňová aukcia bude pod vedením JAO a  lokálnu aukciu uskutoční lokálny NEMO. Od účastníkov trhu sa očakáva, že budú konať na základe notifikácií od príslušného NEMO a JAO, rovnako ako v produkcii. Pretestované budú relevantné procesy vrátane lokálnej aukcie. 

UPOZORŇUJEME
Celé testovanie sa odohrá v testovacom prostredí. Všetky zahrnuté notifikácie budú označené ako "SIMULATION"  správy. Prosím ubezpečte sa, že pracovníci pracujúci dňa 03/11/2021, či už sa na testoch budú podieľať alebo nie, budú vopred oboznámení s prebiehajúcimi testami a so správami, ktoré budú odosielané v rámci testovania.

Ďalšie kroky:

  • 06/10: Publikácia podrobných informácií o testovaní účastníkom trhu
  • 20/10: Registrácia účastníkov trhu na testovanie
  • 03/11: Testovanie úplného rozpojenia trhov
  • 10/11: Zhrnutie spätnej väzby z testovania od účastníkov trhu

 

Tešíme sa na Vašu spoluprácu,

OKTE, a.s.

     Všetky oznamy