Interim Coupling projekt: Spustenie projektu do prevádzky 17. 06. 2021 potvrdené

Nominovaní organizátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav oznamujú, že vzhľadom na úspešné potvrdenie technickej pripravenosti je spustenie projektu Interim Coupling do prevádzky potvrdené na 17. 06. 2021 (prvý obchodný deň bude 18. 06. 2021).

Cieľom projektu Interim Coupling je prepojenie 4M MC (prepojenie Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska) s oblasťou Multi-Regional Coupling (MRC) prostredníctvom zavedenia implicitnej alokácie prenosových kapacít získaných metódou NTC na šiestich nových hraniciach: PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT. Tento projekt predstavuje dôležitý krok smerom k rozšíreniu jednotného prepojenia denných trhov v Európe, ktoré je predpokladané v rámci Nariadenia 2015/1222 (nariadenie o prideľovaní kapacity a riadení preťaženia, tzv. CACM).

Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v anglickom jazyku tu.

     Všetky oznamy