Mimoriadna servisná odstávka IS OKTE dňa 16.6.2021 v čase od (19:00 – 22:00)

Dňa 16.6.2021 bude prebiehať mimoriadna servisná odstávka v čase od 19:00 – 22:00. Počas tohto času budú informačné systémy ISZO a ISOT nedostupné.
 
ISZO
Počas trvania mimoriadnej servisnej odstávky sa budú uzatvárať obchodné periódy 20-24 daného dňa v čase 18:30. Po tomto čase nebude možné nahrávať do informačného systému OKTE intraday diagramy.
 
ISOT
Počas trvania mimoriadnej servisnej odstávky sa budú uzatvárať obchodné periódy vnútrodenného trhu 20-24 v čase 19:00. Po tomto čase nebude možné nahrávať do informačného systému OKTE obchody na VDT.

     Všetky oznamy