Druhá aukcia záruk pôvodu elektriny

OKTE ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) si vás dovoľuje informovať o vyhlásení druhej elektronickej aukcie na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aukcia sa uskutoční 04.02.2021 v trvaní od 9:00 do 13:00. Do aukcie sa môže prihlásiť každý subjekt, ktorý je držiteľom účtu s platným prístupom do informačného systému  OKTE a  zároveň má s OKTE, a.s. uzatvorenú Zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z členských štátov AIB a  Dodatok k tejto Zmluve, týkajúci sa aukcií na záruky pôvodu elektriny. Záruky pôvodu elektriny, ponúkané vo forme aukcie, sú viazané na elektrinu vyrobenú v zariadeniach, ktoré v rámci výrobného obdobia poberali podporu doplatkom alebo príplatkom v zmysle § 8b odsek (3). Zákona č.309/2009 Z.z.

OKTE, a.s., pripravuje dňa 26.01.2021 o 13:00 pre záujemcov informačný workshop k účasti na aukcii. Workshop bude organizovaný elektronicky, prostredníctvom Microsoft Teams. Pre účasť na workshope je potrebné zaslať emailovú požiadavku na adresu zpe@okte.sk s predmetom Workshop Aukcie ZPE.

Informácie o počte a type záruk pôvodu ponúkaných v aukcii, ako aj o samotnom priebehu aukcie, sú dostupné na webovom sídle OKTE, a.s., v časti Aukcie od 21.01.2021.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

     Všetky oznamy