OKTE oznamuje zavedenie blokových objednávok na nákup a organizuje testovanie s účastníkmi trhu

Spoločnosť OKTE sa v rámci skvalitňovania služieb účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a rozširovania portfólia ponúkaných produktov rozhodla zaviesť v rámci systému XMTrade/ISOT možnosť zadania objednávky na nákup s celkovou akceptáciou prvého bloku (t. j. blokovej objednávky na nákup). Možnosť zadávať objednávky tohto typu bude pre účastníkov trhu sprístupnená od 27. 05. 2020 na obchodný deň 01. 06. 2020 za predpokladu úspešných testov.

V rámci prípravy na nasadenie nového produktu do produkčného prostredia bude spoločnosť OKTE organizovať v rámci dní 21. - 22. 05. 2020 testovanie na obchodný deň 26. 05. 2020, ku ktorému sú prizvaní aj účastníci trhu. V rámci testu budú môcť účastníci trhu vyskúšať novú funkcionalitu systému v testovacom prostredí a zadať objednávky na nákup s celkovou akceptáciou prvého bloku.

Pre účasť na teste je nutná registrácia prostredníctvom zaslania e-mailu na adresy: market@okte.sk a support_ts@sfera.sk, a to do 20. 05. 2020.

     Všetky oznamy