Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/RRM dňa 14.8.2018

Počas servisného okna 14.8.2018 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientských certifikátov XMtrade RRM - PSEUDONYM a XMtrade RRM TEST - PSEUDONYM.

• Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.
• Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú reporty do systému XMtrade®/RRM cez automatizované rozhrania.
• Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú svoje reporty cez portál.
• Systém XMtrade®/RRM bude nové certifikáty používať od 22:00 14.8.2018.
• Verejná časť certifikátov je dostupná na stiahnutie.
Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 14.8.2018 v čase od 19:00 do 22:00 budú systémy XMtrade®/ISZO,  XMtrade®/ ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/RRM nedostupné
V prípade problémov prosím kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support.is@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy