Upozornenie pre používateľov prihlasujúcich sa pomocou certifikátu

Upozorňujeme používateľov, ktorí na prihlásenie do systémov OKTE a.s. (iszo.okte.sk, isom.okte.sk, rrm.okte.sk, isot.okte.sk ) využívajú certifikát, aby v prípade jeho exspirácie požiadali svoju certifikačnú autoritu o vydanie takého certifikátu, ktorý je možné použiť na autentifikáciu používateľa (overenie klienta) pre prístup do systému. Táto zmena sa dotýka všetkých fyzických používateľov pristupujúcich priamo na portál OKTE.

     Všetky oznamy