Prezentácie OKTE, a.s., počas Jesennej konferencie SPX 2015

Spoločnosť SPX, s.r.o. a OKTE, a.s., zorganizovali ďalší "OKTE Day", ktorý sa uskutočnil 11.12.2015 počas konania Jesennej konferencie SPX v Podbanskom. Touto cestou ďakujeme spoločnosti SPX, s.r.o., za možnosť prezentovať zmeny v informačných systémoch OKTE, a.s. a činnosti, ktoré vyplývajú z implementácie európskej legislatívy REMIT a európskeho sieťového predpisu CACM pre organizovanie vnútrodenného trhu.

Prednášky OKTE, a.s. si môžete stiahnuť na týchto linkoch:

     Všetky oznamy