Zmena adries XSL šablón na zobrazenie odpovedí v rámci registrácie denných diagramov v systéme XMtrade®/ISZO

Spoločnosť OKTE, a.s. plánuje počas servisného okna 23.06.2015 vykonať v informačnom systéme OKTE XMtrade®/ISZO zmenu nastavenia adriesXSL šablón používaných na zobrazenie odpovedí v rámci registrácie denných diagramov.

 

Nové adresy XSL šablón sú nasledovné:

 

Po zmene nastavenia sa v rámci registrácie diagramov v systéme XMtrade®/ISZO začnú generovať odpovede s novými odkazmi na šablóny. Pre korektné zobrazovanie odpovedí s novými odkazmi na šablóny OKTE doporučuje všetkým používateľom, aby v Možnostiach siete Internet medzi Dôveryhodné lokality zaradili webovú lokalitu *.okte.sk.

Odpovede, ktoré boli v rámci registrácie diagramov v systéme XMtrade®/ISZO vygenerované s pôvodnými adresami, bude možné korektne zobraziť do 6.10.2015. Po tomto termíne bude potrebné v prijatej odpovedi s pôvodnou adresou ručne opraviť odkaz na XSLšablónu.


V prípade problémov prosím kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support_iszo@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy